Przebudowa pompowni P18 w Komornicy

Pompownia

Pomieszczenie rozdzielni

 

 

 

 

 

 

Roboty drogowe

 

Elewacja

 

 

 

 

Dach

 

 

 

 

 

Montaż belek wciągników

 

 

 

 

 

 

 

 

Żelbety

 

 

 

 

 

 

Posadowienie studni DN2500 w szalunku słupowym

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompownia tymczasowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogi i chodniki