Kontakt

Siedziba firmy MROZEK Sp. z o.o.

znajduje się:
ul. Ustrzycka 8
02-141 Warszawa
tel (022) 868 73 76
tel.(022) 846 45 87
fax.(022) 868 73 77
e-mail: sekretariat@tmrozek.pl